strategia

  • Domyślnie
  • Tytuł
  • Data
  • Losowo
  • Jest rok 48 od upadku Imperium Rumii. Mauregonia uznaje zwierzchność Kapłanów z Teredonu.
    Więcej +
  • Motyw przewodni to imperialny wiek XIX z elementami steampunku (sterowce bojowe). Tura ekonomiczna polega na wypełnieniu excelowej tabelki, fazę bitewną
    Więcej +